Het Brein

meer tekst

detail 1

detail 2

detail 3

Deze pagina bevat
een .wav file
240KB - 30 sec.
Te horen bij het openen
van de pagina.
Het Brein van de Componist oppervlakte
300 x 400 cm.

Het Brein van de Componist

1997 - 1998

In deze installatie worden continue nieuwe compositie-fragmenten aangemaakt. Soms als zodanig herkenbaar, soms nog zo rudimentair dat het lijkt alsof men getuige is van een onbewust probeersel in het brein van de componist. De installatie is opgebouwd rond een aantal neurale netwerken, die samen het denkende brein vormen. Hierin is

het zelfde principe werkzaam als in de zenuwcellen in de hersenen. Dit brein werkt echter met analoge relais, zoals de eerste rekenmachines. Het is een complex van honderden relais-schakelaars. Door een systeem van wederzijdse be´nvloeding staan de schakelaars op onvoorspelbare momenten aan of uit.